Motioner

Motionsstatistik Sedan 2014-09-29

Partimotioner106 st
Enskilda Motioner5 434 st
Kommittémotioner852 st
Flerpartimotioner52 st
Totalt6 444 st
Enskilda motioner
Från Kvinnor6 605 st
Genomsnitt Kvinnor40,52 st
Från Män8 444 st
Genomsnitt Män40,99 st
Alla ledamöter40,78 st

Flest Motioner

Finn Bengtsson. man, 61218 st
Sten Bergheden. man, 52175 st
Birgitta Ohlsson. kvinna, 42148 st
Markus Wiechel. man, 29145 st
Edward Riedl. man, 41128 st
Christer Nylander. man, 49128 st
Emma Carlsson Löfdahl. kvinna, 47124 st
Jan R Andersson. man, 47123 st
Thomas Finnborg. man, 63121 st
Mikael Oscarsson. man, 50107 st

Skrivna Motioner

Motioner efter kön

De 100 Senaste Motionerna

TitelFilerTypPubliceradStatus
Avslagsyrkande med anledning av regeringens proposition fler elever i fler skolor
2015/16:3425 H3023425
av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Kommitté2016-06-13Hänvisad
med anledning av skrivelse 2015/16:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015
2015/16:3424 H3023424
av Ulla Andersson m.fl. (V)
Kommitté2016-06-09Hänvisad
med anledning av proposition 2015/16:178 En samlad torvprövning
2015/16:3423 H3023423
av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Kommitté2016-06-09Hänvisad
med anledning av proposition 2015/16:127, Ett svenskt tonnagebeskattningssystem
2015/16:3422 H3023422
av Olle Felten m.fl. (SD)
Kommitté2016-06-08Hänvisad
med anledning av skrivelse 2015/16:169 Giftfri vardag
2015/16:3421 H3023421
av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Kommitté2016-05-25Inkommen
med anledning av Skr. 2015/16:169
2015/16:3420 H3023420
av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)
Kommitté2016-05-25Inkommen
med anledning av proposition 2015/16:168 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen
2015/16:3419 H3023419
av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)
Kommitté2016-05-24Hänvisad
Med anledning av proposition 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar att få uppehållstillstånd i Sverige
2015/16:3418 H3023418
av Johan Forssell m.fl. (M)
Kommitté2016-05-13Hänvisad
med anledning av Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
2015/16:3417 H3023417
av Aron Modig m.fl. (KD)
Kommitté2016-05-13Hänvisad
med anledning av regeringens proposition 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
2015/16:3416 H3023416
av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L)
Kommitté2016-05-13Hänvisad
med anledning av prop. 2015/16:174 Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
2015/16:3415 H3023415
av Johanna Jönsson och Solveig Zander (båda C)
Enskild2016-05-13Hänvisad
med anledning av proposition 2015/16:174 om Tillfälliga begränsningar att få uppehållstillstånd i Sverige
2015/16:3414 H3023414
av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Kommitté2016-05-12Hänvisad
med anledning av Avslag på proposition 2015/16:173
2015/16:3413 H3023413
av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Enskild2016-05-12Hänvisad
med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
2015/16:3412 H3023412
av Christina Höj Larsen m.fl. (V)
Kommitté2016-05-12Hänvisad
med anledning av Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål
2015/16:3411 H3023411
av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)
Kommitté2016-05-12Hänvisad
med anledning av prop. 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål
2015/16:3410 H3023410
av Daniel Riazat m.fl. (V)
Kommitté2016-05-11Hänvisad
med anledning av Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet Proposition 2015/16:164
2015/16:3409 H3023409
av Beatrice Ask m.fl. (M)
Kommitté2016-05-02Hänvisad
med anledning av Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall
2015/16:3408 H3023408
av Penilla Gunther m.fl. (KD)
Kommitté2016-05-02Hänvisad
med anledning av regeringens skrivelse 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning
2015/16:3407 H3023407
av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
Kommitté2016-05-02Hänvisad
med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiskavårproposition
2015/16:3406 H3023406
av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson (båda M)
Parti2016-05-02Hänvisad
med anledning av Motion Regeringens skrivelse 2015/16:154 om Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning
2015/16:3405 H3023405
av Désirée Pethrus (KD)
Enskild2016-05-02Hänvisad
med anledning av Prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition
2015/16:3404 H3023404
av Annie Lööf m.fl. (C)
Parti2016-05-02Hänvisad
med anledning av regeringens proposition 2015/16:100
2015/16:3403 H3023403
av Jan Björklund m.fl. (L)
Parti2016-05-02Hänvisad
med anledning av skrivelse 2015/16:165 Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall
2015/16:3402 H3023402
av Jens Holm m.fl. (V)
Kommitté2016-04-29Hänvisad
med anledning av skr. 2015/16:98 Redovisning av skatteutgifter 2016
2015/16:3401 H3023401
av Niklas Wykman m.fl. (M)
Kommitté2016-04-28Hänvisad
med anledning av Prop 2015/16:161 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser
2015/16:3400 H3023400
av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)
Kommitté2016-04-28Hänvisad
med anledning av Skrivelse 2015/16:98 Redovisning av skatteutgifter 2016
2015/16:3399 H3023399
av Per Åsling m.fl. (C)
Kommitté2016-04-28Hänvisad
med anledning av proposition 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition
2015/16:3398 H3023398
2016-04-27Hänvisad
med anledning av proposition 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition
2015/16:3397 H3023397
av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Parti2016-04-27Hänvisad
med anledning av Regeringens Vårändringsbudget 2015/16:99
2015/16:3396 H3023396
av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Kommitté2016-04-27Hänvisad
med anledning av regeringens proposition 2015/16:160, Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning.
2015/16:3395 H3023395
av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Kommitté2016-04-27Hänvisad
med anledning av Prop. 2015/16:160 Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning
2015/16:3394 H3023394
av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Enskild2016-04-27Hänvisad
med anledning av proposition 2015/16:159 Vissa statsstödkrav på bränsleskatteområdet
2015/16:3393 H3023393
av Olle Felten m.fl. (SD)
Kommitté2016-04-21Hänvisad
med anledning av proposition 2015/16:163 Elsäkerhet
2015/16:3392 H3023392
av Mikael Jansson m.fl. (SD)
Kommitté2016-04-21Hänvisad
med anledning av prop. 2015/16:159 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet
2015/16:3391 H3023391
av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
Enskild2016-04-21Hänvisad
med anledning av Proposition 2015/16:162 Revisorer och revision
2015/16:3390 H3023390
av Ola Johansson (C)
Enskild2016-04-21Hänvisad
med anledning av prop. 2015/16:156 Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
2015/16:3389 H3023389
av Josef Fransson m.fl. (SD)
Kommitté2016-04-21Hänvisad
med anledning av prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter
2015/16:3388 H3023388
av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD)
Kommitté2016-04-12Hänvisad
Motion med anledning av proposition 2015/16:132 Mer film till fler - en sammanhållen filmpolitik
2015/16:3387 H3023387
av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Kommitté2016-04-06Hänvisad
med anledning av regeringens proposition 2015/16:135, Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter...
2015/16:3386 H3023386
av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD)
Enskild2016-04-06Utgången
med anledning av prop. 2015/16:132 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik
2015/16:3385 H3023385
av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD)
Kommitté2016-04-06Hänvisad
med anledning av Strategisk exportkontroll 2015 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
2015/16:3384 H3023384
av Sofia Damm m.fl. (KD)
Kommitté2016-04-06Hänvisad
med anledning av proposition 2015/16:138 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
2015/16:3383 H3023383
av Emma Henriksson m.fl. (KD)
Kommitté2016-04-06Hänvisad
med anledning av Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen
2015/16:3382 H3023382
av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)
Kommitté2016-04-06Hänvisad
med anledning av avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
2015/16:3381 H3023381
av Anders W Jonsson (C)
Enskild2016-04-06Hänvisad
med anledning av regeringens proposition 2015/16:135 om ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjlighet...
2015/16:3380 H3023380
av Fredrik Malm m.fl. (L)
Kommitté2016-04-06Hänvisad
med anledning av proposition 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter
2015/16:3379 H3023379
av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, KD)
Kommitté2016-04-06Hänvisad
med anledning av prop. 2015/16: 131, Styrelser för universitet och högskolor – ledamöternas tillsättning och ansvar
2015/16:3378 H3023378
av Annika Eclund m.fl. (KD, C, L)
Kommitté2016-04-06Hänvisad
med anledning av proposition 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd
2015/16:3377 H3023377
av Stig Henriksson m.fl. (V)
Kommitté2016-04-06Hänvisad
med anledning av proposition 2015/16:106 Förstärkt insättningsgaranti
2015/16:3376 H3023376
av Ulla Andersson m.fl. (V)
Kommitté2016-04-06Hänvisad
med anledning av 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd
2015/16:3375 H3023375
av Mikael Jansson m.fl. (SD)
Kommitté2016-04-06Hänvisad
med anledning av proposition 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel
2015/16:3374 H3023374
av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)
Kommitté2016-04-06Hänvisad
med anledning av prop 2015/16:137, Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering
2015/16:3373 H3023373
av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Enskild2016-04-06Hänvisad
med anledning av prop 2015/16:138 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
2015/16:3372 H3023372
av Barbro Westerholm m.fl. (L)
Kommitté2016-04-05Hänvisad
med anledning av skr. 2015/16:114 Strategisk exportkontroll 2015 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
2015/16:3371 H3023371
av Hans Linde m.fl. (V)
Kommitté2016-04-05Inkommen
med anledning av proposition 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel
2015/16:3370 H3023370
av Stig Henriksson m.fl. (V)
Kommitté2016-04-05Hänvisad
med anledning av proposition 2015/16:146 Extra ändringsbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar
2015/16:3369 H3023369
av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Parti2016-04-05Hänvisad
med anledning av Regeringens proposition 2015/16:146 Extra ändringsbudget för 2016 - Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar
2015/16:3368 H3023368
av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)
Kommitté2016-04-05Hänvisad
med anledning av proposition 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter
2015/16:3367 H3023367
av Ali Esbati m.fl. (V)
Kommitté2016-04-04Inkommen
med anledning av proposition 2015/16:132 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik
2015/16:3366 H3023366
av Rossana Dinamarca m.fl. (V)
Kommitté2016-04-04Hänvisad
med anledning av proposition 2015/16:133 Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar
2015/16:3365 H3023365
av Ulla Andersson m.fl. (V)
Kommitté2016-04-04Hänvisad
med anledning av proposition 2015/16:136 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd
2015/16:3364 H3023364
av Maj Karlsson m.fl. (V)
Kommitté2016-04-04Hänvisad
med anledning av Regeringens proposition 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel
2015/16:3363 H3023363
av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L, KD)
Enskild2016-04-01Hänvisad
med anledning av Regeringens proposition 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2015/16:3362 H3023362
av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)
Enskild2016-04-01Hänvisad
med anledning av 2015/16:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling
2015/16:3361 H3023361
av Julia Kronlid och Johan Nissinen (båda SD)
Kommitté2016-03-31Hänvisad
med anledning av Regeringens skrivelse 2015/16:115 Årsboken om EU, verksamheten i Europeiska unionen under 2015
2015/16:3360 H3023360
av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Kommitté2016-03-31Hänvisad
med anledning av prop. 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
2015/16:3359 H3023359
av Fredrik Malm m.fl. (L)
Kommitté2016-03-30Hänvisad
med anledning av prop. 2015/16:129 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandling
2015/16:3358 H3023358
av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Kommitté2016-03-30Hänvisad
med anledning av Regeringens proposition 2015/16:110 Staten och Kapitalet - struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt
2015/16:3357 H3023357
av Penilla Gunther (KD)
Enskild2016-03-30Hänvisad
med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet - struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt
2015/16:3356 H3023356
av Josef Fransson m.fl. (SD)
Kommitté2016-03-30Hänvisad
med anledning av regeringens proposition 2015/16:110 Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt
2015/16:3355 H3023355
av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Kommitté2016-03-30Hänvisad
Med anledning av proposition 2015/16:121 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun
2015/16:3354 H3023354
av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)
Kommitté2016-03-30Hänvisad
med anledning av prop. 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
2015/16:3353 H3023353
av Ali Esbati m.fl. (V)
Kommitté2016-03-29Hänvisad
med anledning av 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2015/16:3352 H3023352
av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Kommitté2016-03-24Inkommen
med anledning av 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands
2015/16:3351 H3023351
av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)
Kommitté2016-03-24Hänvisad
med anledning av proposition 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands
2015/16:3350 H3023350
av Stig Henriksson m.fl. (V)
Kommitté2016-03-23Hänvisad
Motion med anledning av Proposition 2015/16:95 Vissa begravningsfrågor
2015/16:3349 H3023349
av Anders Åkesson m.fl. (C)
Enskild2016-03-23Hänvisad
med anledning av proposition 2015/16:125 Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt
2015/16:3348 H3023348
av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)
Kommitté2016-03-23Hänvisad
med anledning av proposition 2015/16:96 Informationsutbyte med USA
2015/16:3347 H3023347
av Linda Snecker m.fl. (V)
Kommitté2016-03-23Hänvisad
med anledning av Regeringens proposition 2015/16:129 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar
2015/16:3346 H3023346
av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)
Kommitté2016-03-23Inkommen
med anledning av prop 2015/16:97, Uppföljning av smittskyddsläkemedel
2015/16:3345 H3023345
av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Enskild2016-03-23Hänvisad
med anledning av prop 2015/16:125 Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt
2015/16:3344 H3023344
av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Kommitté2016-03-23Hänvisad
med anledning av prop. 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands
2015/16:3343 H3023343
av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD)
Kommitté2016-03-23Hänvisad
Med anledning av proposition 2015/16:125
2015/16:3342 H3023342
av Caroline Szyber och Ola Johansson (KD, C)
Kommitté2016-03-23Hänvisad
Med anledning av proposition 2015/16:128, ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.
2015/16:3341 H3023341
av Magnus Persson och Sven-Olof Sällström (båda SD)
Enskild2016-03-23Inkommen
med anledning av prop. 2015/16:125 Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt
2015/16:3340 H3023340
av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Enskild2016-03-23Hänvisad
med anledning av prop. 2015/16:125 Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt
2015/16:3339 H3023339
av Robert Hannah m.fl. (L)
Kommitté2016-03-23Hänvisad
med anledning av prop. 2015/16:95 Vissa begravningsfrågor
2015/16:3338 H3023338
av Mathias Sundin m.fl. (L)
Kommitté2016-03-23Hänvisad
med anledning av regeringens proposition 2015/16:117 Effektreserv 2020-2025
2015/16:3337 H3023337
av Maria Weimer m.fl. (L)
Kommitté2016-03-16Hänvisad
med anledning av prop. 2015/16:113 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet
2015/16:3336 H3023336
av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)
Kommitté2016-03-16Hänvisad
med anledning av regeringens proposition 2015/16:117 Effektreserv 2020–2025
2015/16:3335 H3023335
av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, KD)
Kommitté2016-03-16Hänvisad
med anledning av prop. 2015/16:113 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet
2015/16:3334 H3023334
av Roger Haddad m.fl. (L)
Kommitté2016-03-16Hänvisad
med anledning av prop. 2015/16:117 Effektreserv 2020-2025
2015/16:3333 H3023333
av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Kommitté2016-03-16Hänvisad
med anledning av skrivelse 2015/16:88 Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete
2015/16:3332 H3023332
av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)
Kommitté2016-03-09Hänvisad
med anledning av proposition 2015/16:111 Synnerligen grova narkotikabrott
2015/16:3331 H3023331
av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD)
Kommitté2016-03-09Hänvisad
med anledning av skr. 2015/16:88
2015/16:3330 H3023330
av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD)
Kommitté2016-03-09Hänvisad
Regeringens proposition 2015/16:111, Synnerligen grova narkotikabrott
2015/16:3329 H3023329
av Beatrice Ask m.fl. (M)
Kommitté2016-03-09Hänvisad
med anledning av Skr. 2015/16:86 En samlad strategi för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken 2016 2020
2015/16:3328 H3023328
av Barbro Westerholm m.fl. (L)
Följdmotion till
 1. Proposition 2015/16:86 H30386

  En samlad strategi för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken 2016 2020

  2016-02-09

  skr_201516__86.pdf

Kommitté2016-02-24Hänvisad
Regeringens skrivelse 2015/16:86 en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopings-, och tobakspolitiken 2016-2020
2015/16:3327 H3023327
av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Följdmotion till
 1. Proposition 2015/16:86 H30386

  En samlad strategi för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken 2016 2020

  2016-02-09

  skr_201516__86.pdf

Enskild2016-02-24Hänvisad
med anledning av Riksbankens framställning 2015/16:RB3 Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF)
2015/16:3326 H3023326
av Dennis Dioukarev och Oscar Sjöstedt (båda SD)
Enskild2016-02-24Hänvisad

Partiledardebatt

Vilken av partiledarna tycker du har presterat bäst i SVTs partiledardebatt?

Hoppa över

Tack för din röst!

Rösten är räknad och kommer att synas i vår statistik.

Vi försöker skapa oss en så god bild som möjligt av röstresultatet och vilka som röstar hur. Därför vill vi gärna fråga dig ett par frågor om dig och just din livssituation.

Vill du svara på fler frågor?

Kön

Är du man eller kvinna?

Hoppa över

Ålder

Hur gammal är du?

Hoppa över

Sysselsättning

Vad har du för sysselsättning?

Hoppa över

Boendesituation

Hur bor du?

Hoppa över

Boplats

Var bor du?

Hoppa över

Civilstatus

Vad har du för civilstatus?

Hoppa över

Barn

Har du barn under 18 år?

Hoppa över

Bakgrund

Hur ser din bakgrund ut?

Hoppa över

Utbildning

Vilken är den högsta utbildningen du har avslutat?

Hoppa över

Inkomst

Hur hög är din årsinkomst?

Hoppa över

Ort

Var bor du?

Hoppa över

Kontakt

Fyll i din email om du vill medverka i fler undersökningar. Du får dessutom tillgång till mer data.

Hoppa över